Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

osir@osir.net.pl

+48 32 67 243 37

OSiR

Zawiercie

Nakręć się na moc wrażeń

OSiR

Zawiercie

Pozytywnie aktywni

OSiR

Zawiercie

Multifunkcjonalność obiektu

OSiR

Zawiercie

Wykorzystaj w pełni swój potencjał

Aktualności

III BMW Półmaraton Zawierciański i Parkowa Piątka Zawierciańska

III BMW Półmaraton Zawierciański i Parkowa Piątka Zawierciańska

 III Jurajski Półmaraton Zawierciański 
II Mistrzostwa Polski Motocyklistów w Półmaratonie

Organizator: OSiR Zawiercie Współorganizator: Stowarzyszenie Grupa Jura’PL
Partnerzy: - Urząd Miasta Zawiercie - Klub motocyklowy STREET BEASTS ZAWIERCIE - IPA Zawiercie
Sponsorzy strategiczni : - BMW Gazda Group Gliwice - 3W Dystrybucja Budowlana

Termin: 10 września 2017 roku, godzina 10:00 (niedziela) Stadion 1000-Lecia Zawiercie

Trasa I Atest : dystans 21 km 97,5 metra 
Leśna (start), Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki, 3-go Maja, Dmowskiego, 3-go Maja, Kościuszki, Blanowska, Gliniana, Rudnicka, Pomrożycka, Filaretów, Łośnicka, Piłsudskiego, Leśna

Zgłoszenia i wpłaty : 
- do dnia 01 września 2017 roku za pośrednictwem strony: http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z170910 
- limit uczestników: 500 osób – z możliwością zwiększenia 

Opłata startowa: opłatę startową należy uiścić:
• przelewem: na konto: OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 
Konto PKO SA nr. 07 1240 2975 1111 0010 4324 0240 za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: 
a.) Do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 24:00 opłata startowa za udział w biegu wynosi 50 zł. dla dorosłych i 25 zł dla młodzieży szkolnej (szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie i szkoły policealne).
b.) Od 1 lipca 2017 roku do 01 września 2017 roku opłata wynosi 65 zł. dla dorosłych i 40 zł. dla młodzieży szkolnej (szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie i szkoły policealne). Opłatę należy uiścić przelewem na konto 

c.) Gotówką: w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 7:00 do godz. 9:30 w kwocie 80 zł.
d.) Opłata członków Grupa Jura\'PL wynosi 30zł

Z dniem 01 września 2017 roku możliwość zapisów w formie elektronicznej zostaje zakończona. Po tym terminie zapisy oraz opłata startowa tylko w dniu startu w biurze zawodów. 
W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: osir@osir.net.pl oraz telefonicznie: 502317230 , 32 672 43 37
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą startu.
Biuro Zawodów :
Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu startu od 7:00 – 9:30 na Terenie OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10. 

Nagrody:
klasyfikacja generalna – nagrody pieniężne za miejsca 1-5
mężczyźni i kobiety:
1 – 1000 zł
2 – 600 zł
3 – 400 zł 
4 - 200 zł 
5 – 100 zł 
Ponadto: 
- upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z miasta Zawiercia (według adresu zameldowania);
- puchar dla najliczniejszej reprezentacji klubu
Kategoria Motocyklowa :
Mężczyźni , Kobiety - upominki i puchary za miejsca 1 do 3 .
Kategoria Mundurowa : Mężczyźni , Kobiety - upominki i puchary za miejsca 1 do 3.

Uczestnicy Półmaratonu w pakiecie startowym otrzymują :
- koszulka pamiątkowa 
- pamiątkowy numer startowy;
- pamiątkowy medal, dla tych którzy ukończyli bieg;
- gorący posiłek, napoje; - bezpłatny udział w prezentacjach Firmy BMW 

Bieg dla Dzieci 
- bezpłatny – teren stadionu OSiR Zawiercie - dystans 400m i 800m - dla każdego uczestnika przewidziany medal , dyplom ,ciepły posiłek oraz atrakcje przygotowane na terenie OSiR Zawiercie

Punkty odżywcze: 9, 13, 16, 20 km trasy.
Uczestnictwo: 
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Uwagi: 
- pomiar czasów z wykorzystaniem chipów pomiarowych brutto i netto; 
- limit czasu na ukończeniu biegu wynosi 2 godz. 45 min. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
- bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym. W godz. 10:00 – 13.00 będzie obowiązywał ruch kołowy. Organizator wprowadza zakaz poruszania się z wózkami dziecięcymi, kijami itp. sprzętem . Proszę o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – Stadion OSiR, ok. godz. 13:00 
Organizator 


III Piątka Zawierciańska - dn. 10.09.2017r.

Organizatorzy: OSiR Zawiercie, 
Współorganizator: Stowarzyszenie Grupa Jura\'PL
Partner: IPA Zawiercie


Termin i miejsce: 
- Bieg i marsz nordic walking odbędzie się w dniu 10.09. 2017 roku o godz. 10:00 (niedziela)
- Start biegu nastąpi z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu o godzinie 10:10
- Meta biegu znajdować się będzie w miejscu startu.
- Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu.
- Dystans biegu wynosi ok 5 km.
- Trasa biegu wiedzie asfaltowymi drogami lokalnymi. Organizator wprowadza zakaz poruszania się z wózkami dziecięcymi itp. sprzętem . Proszę o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
- Pomiar czasu zostanie wykonany z pomocą sędziów i pomiaru elektronicznego.
- Limit czasu na ukończenie biegu to 1 godzina.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu
po upływie limitu czasu.
- Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – Stadion OSiR, ok. godz. 13:30 

Trasa: 
dystans ok. 5 km
Leśna (start), park przy „Bocianówce”, Ściegiennego, Kościuszki, Szymańskiego, Moniuszki, Leśna(metra) 


Zgłoszenia: 
- do dnia 01.09.2016 r. za pośrednictwem strony: 

- dniu zawodów 10.09.2016 r. w godz. 7:00 do 9:30 – w Biurze Zawodów 
- limit uczestników: 500 osób 

Opłata startowa: 
opłatę startową w wysokości - 35 zł należy uiścić na konto :
OSiR Zawiercie , PEKAO S.A nr 07 1240 2975 1111 0010 4324 0240 za pośrednictwem płatności elektronicznych po uprzedniej internetowej rejestracji w terminie: do 01.09.2017
- gotówką: w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 7:00 do godz. 9:30 w wysokości 60 zł.

Z dniem 01.09.2016 r. możliwość zapisów w formie elektronicznej zostaje zakończona. Po tym terminie zapisy oraz opłata startowa tylko w dniu startu w biurze zawodów. 
W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: osir@osir.net.pl lub telefonicznie: 32 67 24337 , 502317230 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu w terminie do 7 dni licząc od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą startu.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu startu od 7:00 – 9:30 na Terenie OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10. 


Nagrody:
klasyfikacja generalna –
Puchary za miejsca 1-3
Nagrody od sponsorów za miejsca 1-3
mężczyźni i kobiety


Ponadto: 
- upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z miasta Zawiercia (według adresu zameldowania);


Uczestnicy biegu otrzymują:
- pamiątkowy numer startowy;
- pamiątkowy medal 
- gorący posiłek, napoje;


Uczestnictwo: 
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Postanowienia końcowe
- Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.
- Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej na trasie biegu. Jednak na trasie biegu będą znajdowały się osoby świadczące pomoc medyczną – ratownicy medyczni.
- Organizatorzy nie zapewnia uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
- Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
- Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.
W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: osir@osir.net.pl oraz telefonicznie: 032 6724337 , 502317230

21

SIE

2017

2790

razy

czytano

277/673

OSiR.net.pl

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.