Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

osir@osir.net.pl

+48 32 67 243 37

OSiR

Zawiercie

Nakręć się na moc wrażeń

OSiR

Zawiercie

Pozytywnie aktywni

OSiR

Zawiercie

Multifunkcjonalność obiektu

OSiR

Zawiercie

Wykorzystaj w pełni swój potencjał

RODO

 KLAUZULA - PROCES ORGANIZACJI IMPREZ

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10
 • dane osobowe w tym wizerunek uczestników imprezy przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji imprezy oraz dokumentacji założeń imprezy w tym m.in.:  prowadzenia rejestracji uczestników w tym list uczestników grupowych i indywidualnych, dokumentacji wyników w tym osiągnięć zwycięzców, działań promocyjnych organizatora poprzez publikacje na stronach internetowych, forach społecznościowych i innych mediach tradycyjnych i elektronicznych o wydźwięku publicznym. Ponadto w/w dane mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych administratora w tym np. foldery reklamowe, kalendarze, publikacje reklamowe, informatory, spoty reklamowe, filmy audio-video i inne, i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu,
 • zgłoszenie uczestnictwa (lub samo uczestnictwo w przypadku imprez otwartych) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie można cofnąć w dowolnym momencie,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością uczestnictwa w danej imprezie.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

KLAUZULA - KLIENCI INDYWIDUALNI I GRUPOWI (ZBIOROWI); KARTY SPORTOWE

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10
 • dane osobowe w tym wizerunek osób korzystających z usług czy przebywających na terenie OSiR Zawiercie będą przetwarzanie w celu realizacji umowy, w tym umożliwienia dostępu do obiektów, rozliczenia płatności i zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Ponadto w/w dane mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych administratora w tym np. foldery reklamowe, kalendarze, publikacje reklamowe, informatory, spoty reklamowe, filmy audio-video i inne, i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu.
 • dane będą przechowywane przez okres 6 lat,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Juzoń
e-mail: pjuzon@abidata.pl

 1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679 (RODO), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679 (RODO);
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679 (RODO), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 1. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
 2. W wykonaniu zadań o których mowa w punkcie 1 Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi OSiR.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.