Strona główna BIP
imieniny: Justyna, Przemysław
wtorek, 13 kwietnia 2021 r.

RODO

Strona główna » RODO

wielkość tekstu:A | A | A

 KLAUZULA - PROCES ORGANIZACJI IMPREZ

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

·         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10

·         dane osobowe w tym wizerunek uczestników imprezy przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji imprezy oraz dokumentacji założeń imprezy w tym m.in.:  prowadzenia rejestracji uczestników w tym list uczestników grupowych i indywidualnych, dokumentacji wyników w tym osiągnięć zwycięzców, działań promocyjnych organizatora poprzez publikacje na stronach internetowych, forach społecznościowych i innych mediach tradycyjnych i elektronicznych o wydźwięku publicznym. Ponadto w/w dane mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych administratora w tym np. foldery reklamowe, kalendarze, publikacje reklamowe, informatory, spoty reklamowe, filmy audio-video i inne, i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu,

·         zgłoszenie uczestnictwa (lub samo uczestnictwo w przypadku imprez otwartych) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie można cofnąć w dowolnym momencie,

·         podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością uczestnictwa w danej imprezie.

·         Posiada Pani/Pan prawo do:

˗    żądania dostępu do swoich danych osobowych

˗    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

˗    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,

˗    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

KLAUZULA - KLIENCI INDYWIDUALNI I GRUPOWI (ZBIOROWI); KARTY SPORTOWE

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

·         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10

·         dane osobowe w tym wizerunek osób korzystających z usług czy przebywających na terenie OSiR Zawiercie będą przetwarzanie w celu realizacji umowy, w tym umożliwienia dostępu do obiektów, rozliczenia płatności i zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Ponadto w/w dane mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych administratora w tym np. foldery reklamowe, kalendarze, publikacje reklamowe, informatory, spoty reklamowe, filmy audio-video i inne, i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu.

·         dane będą przechowywane przez okres 6 lat,

·         podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością zawarcia umowy.

·         Posiada Pani/Pan prawo do:

˗    żądania dostępu do swoich danych osobowych

˗    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

˗    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,

˗    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Juzoń

e-mail: pjuzon@abidata.pl

1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679 (RODO), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679 (RODO);

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679 (RODO), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

3. W wykonaniu zadań o których mowa w punkcie 1 Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi OSiR.

Strona główna Drukuj dokument

Biura i kompleks obiektów OSiR
42-400 Zawiercie, ul. Moniuszki 10

tel. (032) 67 243 37
e-mail: osir@osir.net.pl

  • 452527
  • 451527
  • 450527
  • 449527
  • 447527
Tagi
Deklaracja dostępności
OSIR organizuje: zawody sportowe, rekreacyjne we wszystkich dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych m.in. Mistrzostwa Polski w piłkę nożną drużyn oldbojów, Mistrzostwa Polski w trialu rowerowym, Mistrzostwa Polski Freestyle Football, Międzynarodowe Turnieje tańca towarzyskiego, Międzynarodowe warsztaty brazylijskiej sztuki walki Capoeira itp. OSIR przyjmuje zgłoszenia do organizacji: zgrupowań sportowych, zjazdów i spotkań okolicznościowych
Ciekawostki

Do OSiR-u zaliczamy: kompleks przy ul. Moniuszki, hala przy ul. Blanowskiej oddana 1.09. 2001r., basen w lasku blanowickim, hala Wymiennik ... więcej »